Velkommen!

  Velkommen til nettsida for gården Fosshaugen i Heidal. Her driver Svein og Jan Erik Kjær Rusten mjølkeproduksjon på de gamle storferasene Telemarksfe, Dølafe og Vestlandsk fjordfe. Drifta er spunnet rundt dyrevelferd, kulturlandskap og aktiv setring. Nettopp derfor har vi valgt å ha de tradisjonelle norske husdyrrasene og på den måten ta vare på en viktig del av kulturarven vår.

Du er besøkende nr.  siden november 2008.